Erä / Start :23.05.2019, klo. / kl.: 14:30 (Torstai / Torsdag)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Paikkoja
Platser:
 12Vapaana
Lediga:
 12
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Imoittautuneet osallistujat / Anmälda deltagare
Lähdössä ei ole ilmoittautuneita!
Inga anmälda i denna start!
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ILMOITUS / ANMÄLAN
Anna SKL-pelaajakodi / Ange FBF-spelarkod:

(esim. / t.ex.: xx-xxx-xxx tai/eller xxxxxxxx)
Sallin että tulokset, tulosluettelo, kuva ja videokuva voidaan julkaista reaaliaikaisesti (esim. online scoring tai live streaming) tai jälkikäteen Internetissä, lehdessä, teksti-TV:ssä tai muissa medioissa.
Jag godkänner att resultat, resultatlista, bilder och video kan publiceras i realtid (t.ex. online scoring eller live streaming) eller i efterhand på internet, i tidningar, text-tv eller andra medier.
Minimoidakseen väärinkäyttöä tallennetaan tietokoneesi IP-numero!
För att minimera missbruk sparas din dators IP-nummer!