Erä / Start :09.04.2021, klo. / kl.: 13:00 (Perjantai / Fredag)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Paikkoja
Platser:
 20Vapaana
Lediga:
 0
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Imoittautuneet osallistujat / Anmälda deltagare
   1 Beijar Bengt (Hellas) *   2 Ekblad Folke (VIS)
   3 Granlund Lasse (Kiisto) *   4 Högfors Hans (Hellas) *
   5 Ikäheimonen Jari (Strömberg) *   6 Karvala Kalevi (Kiisto) *
   7 Korkeamäki Kimmo (VaRaKe) *   8 Kronman Henrik (VIS)
   9 Moss Stig (VIS) * 10 Muurimäki Pertti (Strike-52)
 11 Paasiviita Tapio (VPS) * 12 Råback Dan-Olof (VIS)
 13 Röj Lars (Hellas) 14 Riddar Erika (Hellas) *
 15 Roukus Kurt (Hellas) * 16 Råholm Börje (VaRaKe) *
 17 Rönnkvist Kenneth (Hellas) * 18 Salonkangas Pirkko (Isku) *
 19 Silfver Christian (Hellas) 20 Storm Thomas (VIS) *
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Erä on täynnä / Starten är full
POISTA ILMOITUS / TA BORT ANMÄLAN
Anna SKL-pelaajakodi / Ange FBF-spelarkod:

(esim. / t.ex.: xx-xxx-xxx tai/eller xxxxxxxx)